Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Hệ thống nội bộ
Đóng
Liên kết website
Đóng
Chi tiết tin
Đóng
Huỳnh Thúc Kháng - Người chí sĩ yêu nước cương trực Khoa Khoa học Chính trị 03/10/2016 5:02:50 CH
 Kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016).
Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2015) Khoa Khoa học Chính trị 27/01/2015 3:05:37 CH
 Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2015)
Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam Khoa Khoa học Chính trị 27/01/2015 3:03:23 CH
 Kỷ niệm 42 năm ngày ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam - Hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/1/2015)
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Khoa Khoa học Chính trị 07/01/2015 9:40:50 SA
 Kỷ niệm 69 năm ngày Tổng tuyển cử (06/01/1946- 06/01/2015)
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân Khoa Khoa học Chính trị 27/11/2014 8:20:19 SA
 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Di chúc của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Khoa Khoa học Chính trị 12/11/2014 9:18:32 SA
 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Thư viện Đại học Nha Trang đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch và an ninh hiện đại Khoa Khoa học Chính trị 22/10/2014 9:29:51 SA
 Các thiết bị tiên tiến giúp người dùng có thể tự phục vụ tại Thư viện
Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2014 4:06:34 CH
 Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (1959 - 2014)
Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2014 4:03:58 CH
 Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (1959-2014)
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam Khoa Khoa học Chính trị 04/06/2014 10:32:45 SA
 Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt của một lãnh tụ thiên tài, Nguyễn ái Quốc đã tìm cách ra đi, để rồi tìm cách trở về Tổ quốc, trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trước những bước ngoặt của tình thế đã được Người dự đoán.

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 25 tin)