Chi tiết tin
Minimize
Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017 

Khoa Khoa học Chính trị 1/10/2017 9:56:24 PM
Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ


BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12/2016,

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1,2/2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Tiếp tục công tác giảng dạy các khóa; Chuẩn bị công tác thi kết thúc học kỳ I, năm học 2016 - 2017

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. CBGD của Khoa đã hoàn tất công tác giảng dạy học kỳ I, đã phân công cán bộ coi thi, các BM đang triển khai thi kết thúc học phần.

1.2.    Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Đã hoàn tất công tác phản biện các báo cáo tham luận tham gia hội thảo (có 11 báo cáo); Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 06/01/2017.

1.3.    Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, BM KHXH&NV đã tổ chức 02 SHHT cấp bộ môn (ngày 20/12, ngày 24/12).

1.4. Các BM đã phân công CBGD học kỳ II, năm học 2016 - 2017

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.    Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại biên tập Bản tin đối ngoại số 04/2016 của Trường

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã tổng hợp các tin bài tiếng Việt cho Bản tin.

2.2.    Chuẩn bị nội dung để quảng bá Nhà trường trên Tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa số Xuân 2017

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Khoa đã hoàn tất chuẩn bị nội dung, thiết kế sơ bộ mẫu maket và gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

2.3.    Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường

» Thực hiện công việc đúng kế hoạch. Trong tháng, Khoa đã viết, biên tập và đăng 23 tin bài trên website Trường; Mời 15 lượt báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức (thông tin chi tiết ở trang sau).

2.4.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng

» Triển khai công việc đúng kế hoạch. Khoa đã chỉ đạo CBGD kết hợp tuyên truyền trong khi dạy và viết, biên tập, đăng tin bài trên website để tuyên truyền các ngày lễ: 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

100% CBVC thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường tổ chức.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1,2/2017

1. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

1.1.    Hoàn tất công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, báo điểm cho SV đúng quy định; Triển khai công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

1.2.    Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

1.3.    Các BM tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền

2.1.    Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT)

2.2.    Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT, đảng viên SV)

2.3.    Tuyên truyền các hoạt động đón Xuân 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: Đ/C Thể, CBVC BM LLCT, đảng viên SV)

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường

3.1.    Sơ kết học kỳ I và thảo luận công tác học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Vinh, Phương)

3.2.    Tổ chức cho CBVC nghỉ phép Tết Nguyên đán 2017 theo quy định (Đ/C Trọng Đạo)

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

Trần Trọng Đạo


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018