Chi tiết tin
Minimize
Báo cáo tháng 2 & 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 04/2018 

Khoa Khoa học Chính trị 4/11/2018 11:14:05 PM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 02,3,
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02,3/2018:

1. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1.1. Hoàn tất công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017 - 2018 và báo điểm cho SV đúng quy định. Triển khai công tác giảng dạy học kỳ II, năm học 2017 - 2018.

    - Đã triển khai các công việc đúng kế hoạch. Các BM đã công bố Đề cương chi tiết học phần của các học phần thuộc học kỳ II, năm học 2017 - 2018 trên website theo quy định; Khoa đã hoàn tất kế hoạch mời giảng và được Hiệu trưởng phê duyệt.

1.2.Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa lần 1.

    - Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 01/02/2018, với 11 báo cáo tham luận.

1.3. Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật.

    -  BM Lý luận Chính trị đã tổ chức sinh hoạt học thuật.

1.4. Giới thiệu danh sách CBVC của Khoa tham gia Ban xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế (QĐ thành lập Ban ngày 30/01/2018); Đề xuất và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo Chính trị học trình độ đại học (QĐ thành lập Hội đồng ngày 19/3/2018).

1.5. Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế.

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Tuyên truyền kịp thời các hoạt động (chính trị - xã hội, KHCN, HTĐN…) của Trường.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Hợp tác Đối ngoại từ ngày 07/2/2018, gồm: viết, biên tập và đăng gần 20 tin bài trên website Trường, Khoa; Mời 4 lượt báo và đài truyền hình đến dự, đưa tin các hoạt động quan trọng do Nhà trường tổ chức.

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên từ ngày 07/2/2018, gồm: tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (viết bài đăng trên website Trường, phối hợp treo băng rôn trong khuôn viên Trường).

2.3. Tuyên truyền các hoạt động đón Xuân 2018.

    - Công việc Khoa đã triển khai trước khi nhiệm vụ này được chuyển sang Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên từ ngày 07/2/2018, gồm: tuyên truyền hoạt động trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Giang Ly; Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Nha Trang.

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1. Sơ kết học kỳ I và thảo luận công tác học kỳ II năm học 2017 - 2018.

    - Hội nghị sơ kết đã được tổ chức vào ngày 04/02/2018.

3.2. Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và Chủ tịch Công đoàn Khoa đã làm việc với các BM về kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.3. Làm việc với các đơn vị chức năng để đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển dụng 2 viên chức giảng dạy ngành Luật (Hiệu trưởng đã có thông báo tuyển dụng ngày  08/3/2018).

3.4. Phối hợp với BCH Công đoàn Khoa tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018:

1. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1.1. Tiếp tục công tác giảng dạy học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.2. Triển khai công tác xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo Chính trị học; Tiếp tục phối hợp công tác xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.3. Các BM tổ chức sinh hoạt học thuật (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.4. Rà soát, kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, bảng điểm của CBGD (Chủ trì: Đ/C An, tổ chức thực hiện: Đ/C Tâm, Ngà).

1.5. BM KHXH&NV triển khai công tác dự giờ các giảng viên của Bộ môn và giảng viên thỉnh giảng (Chủ trì: Đ/C An, tổ chức thực hiện: Đ/C Ngà).

2. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền:

2.1. Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

2.2. Tiếp tục công tác nắm bắt, tuyên truyền và định hướng cho sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội (Chủ trì: Đ/C An, thực hiện: CBVC BM LLCT, đảng viên SV).

3. Công tác tổ chức, việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường:

3.1. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tuyển dụng viên chức giảng dạy ngành Luật (Chủ trì - thực hiện: Đ/C Trọng Đạo).

3.2. Kiểm tra, nhắc nhở CBVC thực hiện nghiêm các quy định của Nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường tổ chức (Chủ trì: Đ/C Trọng Đạo, thực hiện: CBVC toàn Khoa).

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                    Trần Trọng Đạo

 


Các tin cùng thể loại
+ Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
+ Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa
+ Chủ tịch Tôn Ðức Thắng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
+ Đại thắng Mùa xuân 1975 – Mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam
+ Khoa KHXH-NV gặp mặt sinh viên ngành Luật năm học 2019-2020
+ Những giá trị cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh
+ Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật Trường Đại học Nha Trang
+ Trồng người không biên giới
+ Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
+ Hội nghị học tốt ngành Luật chia sẻ kinh nghiệm hướng tới thành công
+ Chuyến đi thực tế ngày 29/10 của sinh viên Luật Trường ĐH Nha Trang
+ Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên Trường Đại học
+ Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015
+ Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa 53 (đợt II) năm học 2011-2012 và điều chỉnh lịch học chính trị khóa 50,51,52.
+ Kế hoạch viết lại bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2011 - 2012 của học sinh, sinh viên
+ Báo cáo công tác tháng 5/2014 và kế hoạch công tác tháng 6/2014
+ Báo cáo công tác tháng 12/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 1, 2/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 1, 2
+ Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
+ Báo cáo công tác tháng 4/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2014
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
+ Báo cáo công tác tháng 5/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 6/2013
+ Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Ngành
+ Báo cáo công tác tháng 3/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2013
+ Báo cáo công tác tháng 4/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 5/2013
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8/2013 và kế hoạch công tác tháng 9/2013
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 9, năm học 2013 - 2014
+ Thông báo cuộc thi ý tưởng kiến trúc mang tính biểu tượng ĐHNT
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 11, năm học 2013 - 2014
+ Báo cáo công tác tháng 10/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2013
+ Quà Tết Xuân Giáp Ngọ
+ Báo cáo công tác tháng 1,2/2014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 3/2014
+ Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
+ Quy trình viết bài, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường
+ Báo cáo công tác tháng 32014 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 4/2014
+ Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tháng 4/2014
+ Các biểu mẫu tiếp nhận thông tin
+ Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
+ Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018
+ Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo công tác tháng 01/2015 và kế hoạch công tác tháng 02, 3/2015
+ HỌC LUẬT KINH TẾ- CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHO SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
+ LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)
+ Báo cáo công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2016
+ Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016
+ Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
+ Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
+ Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017
+ Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
+ Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
+ Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
+ Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Khoa nhiệm kỳ 2016 - 2021
+ Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017
+ Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới
+ Báo cáo tháng 12/2017 và Kế hoạch công tác tháng 01, 02/2018