Enter Title
Đóng

Enter Title
Đóng
Quản lý

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN KHXH&NV

THÔNG BÁO

SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 3/2016

Lần 1: Thời gian: 15g10 ngày 11/03/2016                    Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Các báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Lê Thị Thanh Ngà

Báo cáo đổi mới công tác GD và đánh giá học phần Dẫn luận ngôn ngữ.


Lần 2: 
Thời gian: 8g00 ngày 19/03/2016                       Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Đinh Thị Sen

Xây dựng hệ thống câu hỏi thảo luận cho học phần Tâm Lý đại cương

         

Lần 3Thời gian: 8g00 ngày /03/2016                       Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

Cập nhật các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 trong giảng dạy học phần Pháp luật đại cương
 2  Lê Hoàng Phương Thủy  Những điểm mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015
   Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự và trao đổi học thuật.

                                                                                                            PTBM

  

                                                                                                            Lê Việt Phương