Giới thiệu
Đóng
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn khoa KHCT; UV Ban Thanh tra nhân dân, Trường ĐHNT.
Email: lannt@ntu.edu.vn
ĐT: 01239963636
Trình độ chuyên môn: Th.S Luật học chuyên ngành Luật Kinh tế
Môn học giảng dạy: Pháp luật đại cương; Kỹ năng giải quyết vấn đề.