Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hệ thống nội bộ
Đóng
Chào mừng các bạn đến với Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị
Đóng

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

           Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn là chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang.
              Bí thư chi bộ Khoa: Trần Trọng Đạo


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

           -   Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

              -   Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa KHXH&NV ngày 19/10/2017;

              -   Căn cứ kết luận tại Hội nghị Chi bộ tháng 11 năm 2017.

               Chi ủy quyết định phân công nhiệm vụ cho các đảng viên như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

        1.

Trần Trọng Đạo

Bí thư Chi bộ

-  Phụ trách chung.

-  Công tác tổ chức - cán bộ (chủ trì).

-  Công tác chuyên môn (chủ trì).

-  Công tác chính trị - tư tưởng (chủ trì).

-  Công tác tổ chức, xây dựng Đảng (chủ trì).

-  Phổ biến các văn bản (chủ trì).

-  Chuẩn bị ND và chủ trì các buổi SHCB

-  Biên soạn các văn bản.

        2.

Ngô Văn An

Phó Bí thư

-  Công tác tổ chức - cán bộ.

-  Công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác đoàn thể (chủ trì).

-  Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên.

-  Phổ biến các văn bản.

-  Biên soạn các văn bản (chủ trì).

        3.

Lê Thị Thanh Ngà

Chi ủy viên

-  Công tác tổ chức - cán bộ.

-  Công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác chuyên môn BM KHXH&NV (chủ trì).

-  Phổ biến các văn bản.

-  Biên soạn các văn bản.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (chủ trì).

-  Thu nộp đảng phí.

        4.

Nguyễn Hữu Tâm

Trưởng BM LLCT

-  Công tác chuyên môn BM LL Chính trị (chủ trì).

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác đoàn thể.

        5.

Đỗ Văn Đạo

Chủ tịch CĐ Khoa

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác Công đoàn (chủ trì).

-  Phổ biến các văn bản.

        6.

Phạm Quang Huy

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

        7.

Nguyễn Văn Hạnh

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Phổ biến các văn bản.

        8.

Vũ Thị Bích Hạnh

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

-  Thư ký.

        9.

Trương Thị Xuân

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

-  Thư ký.

      10. 

Trần Thị Tân

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

-  Thư ký.

      11. 

Trịnh Công Tráng

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Phổ biến các văn bản.

      12. 

Nguyễn Thị Hà Trang

Đảng viên

-  Công tác chuyên môn.

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Phổ biến các văn bản.

      13. 

Phạm Huy Hoàng

Đảng viên

-  Nắm bắt diễn biến CT - TT trong sinh viên.

-  Tham gia công tác tuyên truyền.

-  Tham gia công tác Đoàn - Hội.

      14. 

Lê Thị Quỳnh

Đảng viên

-  Nắm bắ diễn biến CT - TT trong sinh viên.

-  Tham gia công tác tuyên truyền.

-  Tham gia công tác Đoàn - Hội.

      15. 

Nguyễn Thi Cẩm Tú

Đảng viên

-  Nắm bắt diễn biến CT-TT trong sinh viên.

-  Tham gia công tác tuyên truyền.

-  Tham gia công tác Đoàn-Hội.

      16. 

Đoàn Minh Quốc

Đảng viên

-  Nắm bắt diễn biến CT - TT trong sinh viên.

-  Tham gia công tác tuyên truyền.

-  Tham gia công tác Đoàn - Hội.

      17.

Lê Thị Ngân Hà

Đảng viên

-  Công tác chính trị - tư tưởng.

-  Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

-  Thư ký.

     Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí đảng viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng và sự phân công của Chi bộ.

 

                                                                                               TM. CHI ỦY

                                                                                                                              BÍ THƯ

                                                                                                                        Trần Trọng Đạo