Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hệ thống nội bộ
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
0258 247 1392

                                                                        
                                                                             
Thành viên online
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: BM Luật
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 5

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

Đang Online Đang Online:
Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đóng
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
      
        Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học XHCN của người lao động.)

        Chủ tịch Công đoàn BP Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Đỗ Văn Đạo  

 DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NHIỆM KỲ 2017 - 2022

         1. ThS. Đỗ Văn Đạo - Chủ tịch Công đoàn Khoa

         2. ThS. Trần Thị Việt Hoài - Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

         3. TS. Nguyễn Hữu Tâm - UVBCH Công đoàn Khoa

         4. TS. Trần Trọng Đạo

         5. ThS. Ngô Văn An

         6. ThS. Nguyễn Thị Lan

         7. ThS. Trần Thị Tân

         8. ThS. Trịnh Công Tráng

         9. ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

         10. ThS. Nguyễn Văn Hạnh

         11. ThS. Trương Thị Xuân

         12. TS. Phạm Thị Châu Hồng (đang học ở nước ngoài)

         13. ThS. Lê Thị Thanh Ngà

         14. ThS. Đinh Thị Sen

         15. ThS. Lê Hoàng Phương Thủy

         16. ThS. Huỳnh Phương Duyên

         17. ThS. Nguyễn Sơn Bách

   18. ThS. Trần Thị Mai

 19. ThS. Nguyễn Huyền Cát Anh

         20. ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

         21. ThS. Phạm Quang Huy

         22.  Lê Thị Ngân Hà