Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hệ thống nội bộ
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Thành viên online
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Nguyễn Văn Hạnh
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 4

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 22
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 22

Đang Online Đang Online:
Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đóng
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂ VĂN
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.)

Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Ngô Văn An  


DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NHIỆM KỲ 2013-2016

1. Ths. Vũ Thị Bích Hạnh

2. TS. Trần Trọng Đạo

3. TS. Nguyễn Hữu Tâm 

4. Ths. Phạm Thị Châu Hồng (NCS ở nước ngoài)

5. Ths.  Trần Thị Tân

6. TS-GVC. Tô Thị Hiền Vinh 

7. Ths. Đỗ Văn Đạo

8. Ths. Trịnh Công Tráng

9. Ths. Nguyễn Thị Lan

10. Ths. Ngô Văn An - Chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

11. Ths. Trương Thị Xuân 

12. Ths. Nguyễn Văn Hạnh 

13. Ths. Lê Việt Phương

14. Ths. Lê Thị Thanh Ngà

15. Ths. Trần Thị Việt Hoài

16. Ths. Đinh Thị Sen. 

17. Ths. Lê Hoàng Phương Thủy

18. Ths. Huỳnh Phương Duyên

19. Ths. Trương Võ Quốc Việt

20. Ths. Trần Thiên Thể