Chi tiết tin
Đóng
Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI  

Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2014 4:01:56 CH
Hơn 600 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.
      Sáng ngày 22/9/2014, tại Hội trường số 3, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 (thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XI); Tình hình thời sự biển đảo 9 tháng đầu năm 2014.

Đ/C Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghịNhân dịp này, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên:

1. Đồng chí Lê Hoài Nam, Chi bộ Trung tâm Phục vụ trường học.

2. Đồng chí Trần Đức Phú, Chi bộ Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản.

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Chi bộ Viện Nghiên cứu chế tạo Tàu thủy.Đồng chí Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường trao huy hiệu


Ảnh: Văn HòaCác tin cùng thể loại
+ Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Khoa
+ Nghị quyết công tác tháng 11.2013
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý IV - 2013
+ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
+ Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2013
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Ý nghĩa lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa nhiệm kỳ 2011 - 2016
+ Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên quý III/2013
+ Nghị quyết công tác tháng 9/2013 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới năm 2014
+ Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014
+ Hội nghị triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
+ Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
+ Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020
+ Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2017)
+ Thông báo tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
+ Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ đầu lành lập
+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - một tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - truyền thống văn hóa dân tộc
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn
+ Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viên
+ Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
+ Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc
+ Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc