Chi tiết tin
Đóng
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khoa Khoa học Chính trị 29/03/2017 2:07:44 CH
 Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Huỳnh Thúc Kháng - Người chí sĩ yêu nước cương trực Khoa Khoa học Chính trị 03/10/2016 5:02:50 CH
 Kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016).
Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2015) Khoa Khoa học Chính trị 27/01/2015 3:05:37 CH
 Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2015)
Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam Khoa Khoa học Chính trị 27/01/2015 3:03:23 CH
 Kỷ niệm 42 năm ngày ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam - Hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/1/2015)
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Khoa Khoa học Chính trị 07/01/2015 9:40:50 SA
 Kỷ niệm 69 năm ngày Tổng tuyển cử (06/01/1946- 06/01/2015)
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân Khoa Khoa học Chính trị 27/11/2014 8:20:19 SA
 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Di chúc của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Khoa Khoa học Chính trị 12/11/2014 9:18:32 SA
 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Thư viện Đại học Nha Trang đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch và an ninh hiện đại Khoa Khoa học Chính trị 22/10/2014 9:29:51 SA
 Các thiết bị tiên tiến giúp người dùng có thể tự phục vụ tại Thư viện
Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2014 4:06:34 CH
 Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (1959 - 2014)
Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2014 4:03:58 CH
 Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (1959-2014)

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 26 tin)