Chi tiết thông báo
Minimize

Sinh viên khóa 50 làm đề tài NCKH cấp Trường
5/11/2012 10:14:37 PM

Nhóm sinh viên của khóa 50 đã nghiệm thu đề tài cấp Trường đạt loại khá, GV hướng dẫn : Cô Nguyễn Thị Dung