Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo Tổ chức Hội đồng bảo vệ LV thạc sĩ Quý 4 năm 2016 (đ2)
19/12/2016 11:17:16 SA

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương LV thạc sĩ đợt 2 Quý 4 năm 2016 từ ngày 13-15/1/2017. Lịch cụ thể của từng Hội đồng Khoa sẽ TB sau. Học viên nộp 5 cuốn LV đóng lệ phí bảo vệ về VPK Kinh tế hạn cuối 8h00 ngày 29/12/2016
HV xem DS tại đây: xem file