Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo bảo vệ đề cương ngành QTKD
20/12/2016 8:31:45 SA

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương cho ngành QTKD vào 8h00 ngày 21/12/2016 tại phòng C3. Anh/chị học viên lưu ý thời gian để tham gia.