Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Quý 2 năm 2017
18/04/2017 11:05:17 SA


Khoa Kinh tế tổ chức xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Quý 2/2017   dự kiến vào ngày 14,15/6/2017. Các Anh chị học viên thực hiện các nội dung sau:

1) Học viên tham khảo:

- Định hướng đề tài trong Chương trình đào tạo;

- Lý lịch Khoa học của giảng viên;

- Các đề tài do GV đề xuất trong bảng tổng hợp đề xuất đề tài của giảng viên (bảng 3) ;

 - Bảng tổng hợp hướng nghiên cứu, đề tài dự án đã/đang thực hiện của Bộ môn và GV (bảng 1 và bảng 2);

                -  Danh sách GV hướng dẫn : xem tại đây

  Sau đó đề xuất đề tài luận văn và CBHD phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên và gửi file theo mẫu (xem file) và gửi vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn, hạn cuối 8h00 ngày  28/4/2017. 

                 2) Xem danh sách  đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện giao luận văn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế vào ngày 05/5/2017.

                 3) Xem danh sách  phân công CB hướng dẫn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế chậm nhất vào ngày 15/5/2017.

4) Học viên làm việc với giáo viên trong vòng 1 tuần để chốt lại tên đề tài, nếu có thay đổi tên đề tài so với đăng ký ban đầu phải gửi lại cho Khoa (theo mẫu)  chậm nhất ngày 22/5/2017 vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn. Tiêu đề email phải ghi rõ : HV  A  đổi lại tên đề tài theo ý kiến GVHD.

5) Các Hội đồng sẽ tổ chức họp để thông qua tên đề tài và công bố DS tên đề tài được thông qua chậm nhất vào ngày 24/5/2017.

6) Học viên hoàn thành đề cương có sự góp ý của CB hướng dẫn và nộp 5 cuốn  về VP Khoa Kinh tế (Học viên ngành Kinh tế phát triển đề cương làm theo mẫu quy định xem file), hạn cuối 8h00 ngày 12/6/2017 để chuyển cho các thành viên Hội đồng.

Ghi chú :
                - Học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ, không còn nợ môn bổ sung kiến thức mới được đăng ký 
- Học viên điền đầy đủ các thông tin trong file đăng ký.

- Học viên cần đọc kỹ nội dung ở mục 1 và thực hiện đúng như hướng dẫn . HV có thể xem các nội dung liên quan tại trang web của Khoa Kinh tế theo đường link :  

http://www.ntu.edu.vn/khoakt/vi-vn/%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1os%C4%91h.aspx

- Học viên tham khảo tên các luận văn các khóa trước đã thực hiện đề tránh bị trùng đề tài (trong vòng 3 năm trở lại đây)  tại địa chỉ:

và tại thư viện trường đại học Nha Trang : http://thuvien.ntu.edu.vn/