Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch xét duyệt đề cương các lớp Nha Trang đăng ký Q1/2017
25/04/2017 3:13:18 CH


Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương cho học viên các lớp Nha Trang đăng ký Q1/2017 như sau:
1) Ngành KTPT : 14h00 ngày 03/5 tại phòng C1
2) Ngành QTKD : 14h00 ngày 03/5 tại phòng C2
Học viên  chuẩn bị bài báo cáo bằng Powerpoint trình bày khoảng 5 phút, sau đó hội đồng sẽ góp ý khoảng 5 phút

Sau khi bảo vệ đề cương, học viên hoàn chỉnh đề cương theo góp ý của Hội đồng và  gửi file theo mẫu 4 (xem tại đây) vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn, đồng thời nộp 01 bản đề cương có ký xác nhận của CB hướng dẫn về Văn phòng Khoa Kinh tế hạn cuối 8h00 ngày  10/5/2017
Đề nghị anh chị học viên lưu ý nộp file và cuốn đề cương đúng thời hạn để Khoa trình nhà trường ra quyết định giao luận văn. Những học viên không nộp đúng thời hạn trên sẽ đề nghị ra quyết định giao luận văn cùng đợt bảo vệ sau.

P/S. 
Khoa sẽ sử dụng file của học viên gửi để tổng hợp trình Nhà trường ra quyết định giao luận văn. Vì vậy, tất cả HV đều phải gửi file và lưu ý điền đầy đủ tất cả các thông tin như yêu cầu, gõ đúng tên đề tài, không viết tắt, sử dụng font Unicode, chữ thường, chú ý viết hoa tên riêng.