Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo nộp luận văn bảo vệ Quý 2 năm 2017
04/05/2017 8:13:14 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ đợt Q2 năm 2017 cho 70 HV vào 3 ngày 30/5- 01/6/2017(xem danh sách tại đây: xem file)
Học viên nộp 5 cuốn luận văn và đóng lệ phí bảo vệ tại VP Khoa Kinh tế chậm nhất 16h00 ngày 15/5/2017 để Khoa chuyển tới các thành viên HĐ. 
Lịch cụ thể của từng Hội đồng sẽ công bố chậm nhất sáng 20/5/2017.