Chi tiết thông báo
Đóng

DS đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Q2/2017
08/05/2017 5:13:58 CH

Khoa Kinh tế thông báo tới các anh/chị học viên DS đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện bảo vệ đề cương Q2 năm 2017.  Những HV còn nợ học phí hoàn thành trước ngày 15/5/2017 mới được tham gia xét duyệt đề cương. 
Học viên đã đóng học phí, đạt yêu cầu vệ ngoại ngữ và các môn bổ sung kiến thức nhưng trong danh sách kiểm tra vẫn còn báo nợ phản ánh cho Khoa Sau đại học (số đt 0583832072) chậm nhất trong ngày 09/5/2017.
Học viên đã gửi email đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách, forward lại email đã gửi cho Khoa Kinh tế  thời hạn chậm nhất trong ngày 09/5/2017 .
Ngày 15/5 Khoa sẽ công bố danh sách phân công GVHD
Học viên xem DS tại đây  xem file