Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện TN Quý 3/2017 (cập nhật ngày 11/8)
14/08/2017 8:46:14 SA

Khoa Kinh tế cập nhật lại danh sách tốt nghiệp đợt Q3/2017, những sinh viên chưa có tên trong danh sách sẽ xét vào đợt Q4/2017

1) Danh sách đủ điều kiện đại học (cập nhật ngày 11/8): xem file
2) Danh sách chưa đủ điều kiện đại học (cập nhật ngày 11/8): xem file
3) Danh sách đủ điều kiện Cao đẳng (cập nhật ngày 11/8): xem file
4) Danh sách chưa đủ điều kiện Cao đẳng (cập nhật ngày 11/8): xem file