Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch bảo vệ điều chỉnh
21/08/2017 4:44:56 CH

Khoa Kinh tế điều chỉnh lại lịch bảo vệ LV thạc sĩ đợt 1 Q3/2017 của các hội đồng buổi chiều 22 và 23/8.Học viên xem lịch tài đây: Xem file