Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Q3/2017
23/08/2017 11:30:35 SA

Khoa Kinh tế thông báo  tới anh/chị HV DS đủ và chưa đủ điệu kiện xét duyệt đề cương giao LV Q3/2017 (Xem danh sách)
Những học viên đã đủ điều kiện ngoại ngữ nhưng vẫn có tên trong DS chưa đạt liên hệ phòng Sau đại học (02583832072) chậm nhất vào ngày 24/8/2017
Học viên phải hoàn thành học phí trước ngày 15/9/2017 mới được bảo vệ đề cương.
Những học viên đã gửi file đăng ký cho Khoa kinh tế (theo đúng hạn từ 17/7-06/8) nhưng chưa có tên trong danh sách forward thư đã gửi  lại cho Khoa chậm nhất ngày 25/8.