Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét duyệt đề cương cập nhật (28-8)
28/08/2017 10:12:30 SA

Khoa Kinh tế đã cập nhật danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Quý 3 (gồm 2 sheet: 01 chưa đủ DK và 1 đủ đk).
Có 03 HV chưa đủ do chưa có chứng chỉ ngoại ngữ và còn nợ môn BSKT.
Khoa đang tiến hành phân công GVHD, khi có DS phân công GVHD sẽ công bố tới anh/chị HV và triển khai các bước tiếp theo.
HV xem danh sách tại theo: Xem file