Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách phân công CBHD Luận văn thạc sĩ Q3/2017
07/09/2017 2:41:46 CH

Khoa Kinh tế thông báo tới học viên danh sách phân công GV hướng dẫn (xem file - gồm 6 sheet)
Học viên làm việc với CBHD xác định lại tên đề tài, nếu có thay đổi so với đăng ký ban đầu gửi file theo mẫu (xem file) chậm nhất vào 8h00 ngày 20/9/2017. Email ghi rõ tiêu đề : Học viên Nguyễn Văn A đổi lại tên đề tài theo ý kiến CBHD 
Học viên làm việc với GV để hoàn thiện đề cương và  nộp 5 cuốn đề cương về VPK Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 21/9
Thời gian bảo vệ dự kiến 23-25/9, cụ thể Khoa sẽ thông báo sau