Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương Q1/2018
27/12/2017 2:55:54 CH

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Quý 1/2018 cho học viên cao học  dự kiến vào giữa tháng 3/2018. Các Anh chị học viên thực hiện các nội dung sau:

1) Học viên tham khảo:

- Định hướng đề tài trong Chương trình đào tạo;

- Lý lịch Khoa học của giảng viên;

- Các đề tài do GV đề xuất trong bảng tổng hợp đề xuất đề tài của giảng viên (bảng 3) ;

 - Bảng tổng hợp hướng nghiên cứu, đề tài dự án đã/đang thực hiện của Bộ môn và GV (bảng 1 và bảng 2);

                -  Danh sách GV hướng dẫn : xem tại đây

  Sau đó đề xuất đề tài luận văn và CBHD phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên và gửi file theo mẫu (xem file) và gửi vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn, hạn cuối 8h00 ngày 15/01/2018. 

           Khoa sẽ phân công CBHD và thông báo tới học viên vào đầu tháng 02/2018.
           
           Những học viên đã đăng ký theo lớp không cần đăng ký theo thông báo này.