Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp Q1/2018
16/01/2018 4:29:50 CH

Khoa Kinh tế thông báo tới các bạn sinh viên Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp Q1/2018, sinh viên kiểm tra kỹ 2 danh sách Đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện, nếu thấy có sai sót liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học hoặc Tổ Công nghệ Thông tin trước ngày 22/01/2018. Ngày 23/01/2018 Khao và phòng Đào tạo sẽ in danh sách chính thức.
1) Danh sách đủ điều kiện bậc Đại học: Xem file
2) Danh sách đủ điều kiện bậc Cao đẳng: Xem file
3) Danh sách chưa đủ điều kiện bậc Đại học: Xem file
4) Danh sách chưa đủ điều kiện bậc Cao đẳng: Xem file