Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương
22/01/2018 2:18:43 CH

Theo Kế hoạch Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q1/2018 sẽ tổ chức từ 29/01-12/02/2018. Tuy nhiên,  có một số học viên thay đổi đề tài sau khi làm việc với GVHD nên không chuẩn bị kịp đề cương, để đảm bảo quyền lợi cho toàn thể học viên, Khoa sẽ tổ chức thêm 1 đợt xét duyệt đề cương chung cho học viên tất cả các nơi chưa chuẩn bị kịp đề cương để bảo vệ vào đợt  này. Thời gian tổ chức HĐ vào tuần thứ 3 của tháng 3/2018 (để kịp ra QĐ giao LV trong Q1/2018).