Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q1/2018
30/01/2018 9:59:42 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương tại Nha Trang như sau
1) Lớp Quản trị Kinh doanh  Nha trang: 8h00 ngày 08/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 05/02/2018
2) Lớp Quản trị Kinh doanh  Bến Tre: 8h00 ngày 09/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 05/02/2018
3) Lớp Quản trị kinh doanh Đà Lạt: 8h00 ngày 10/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 06/02/2018
4) Lớp Kinh tế phát triển Nha trang: 8h00 ngày 12/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 08/02/2018
Hình thức và Nội dung bảo vệ: 
- Trình bày bằng Powerpoint với khoảng thời gian 5 phút.
- Nội dung cơ bản gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết và khung phân tích
- Phương pháp nghiên cứu