Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý 1 năm 2018
26/02/2018 8:51:43 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q1/2018 vào 2 đợt : 13,14/3/2018 và 20,21/3/2018.
Học viên xem lịch tại đây: Đợt 1 (xem file), đợt 2 (xem file)