Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q1/2018 (đợt 2)
16/03/2018 4:31:24 CH

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương LV Thạc sĩ Q1/2018 (đợt 2) như sau:
1) Ngành Kinh tế Phát triển : 18h00 ngày 21/3/2018 tại phòng C1 - Xem Danh sách : File,
 2) Ngành Quản trị Kinh doanh  : 8h00 ngày 27/3/2018 tại phòng C1- Xem Danh sách : File, 

Học viên nộp 5 cuốn đề cương chậm nhất ngày 19/3/2018