Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách xét đề nghị cấp bằng TN (Bậc đại học) Q2/2018
12/04/2018 8:11:59 SA

Khoa Kinh tế xét đề nghị cấp bằng TN quý 2/2018. Những SV còn nợ học phí hoàn thành ngay trong tuần này.
Sinh viên xem thông tin gồm 2 danh sách:
1) Danh sách đủ điều kiện: Xem file
2) Danh sách chưa đủ điều kiện : Xem file