Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q2/2018
22/04/2018 10:44:16 CH

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Quý 2/2018  vào ngày 20,21/6/2018. Các anh/chị học viên thực hiện các nội dung sau:

1) Học viên tham khảo:

- Định hướng đề tài trong Chương trình đào tạo;

- Lý lịch Khoa học của giảng viên;

- Các đề tài do GV đề xuất trong bảng tổng hợp đề xuất đề tài của giảng viên (bảng 3) ;

 - Bảng tổng hợp hướng nghiên cứu, đề tài dự án đã/đang thực hiện của Bộ môn và GV (bảng 1 và bảng 2);

                -  Danh sách GV hướng dẫn : xem tại đây

  Sau đó đề xuất đề tài luận văn và CBHD phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên và gửi file theo mẫu (xem file) và gửi vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn, hạn cuối 8h00 ngày 04/5/2018.          

  2) Xem danh sách  đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện giao luận văn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế chậm nhất vào ngày 07/5/2018.

                 3) Xem danh sách  phân công CB hướng dẫn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế chậm nhất vào ngày 16/5/2018.

4) Học viên hoàn thành đề cương có sự góp ý của CB hướng dẫn, nếu có thay đổi tên đề tài so với đăng ký ban đầu phải gửi lại cho Khoa (theo mẫu) vào địa chỉ email: khoakinhte@ntu.edu.vn, đồng thời nộp 5 cuốn  về VP Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 15/6/2018 (Học viên làm đề cương theo mẫu xem file)

                Đề nghị Học viên lưu ý thực hiện đúng thời gian như kế hoạch