Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đăng ký xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Q2/2018
09/05/2018 4:03:02 CH

Khoa Kinh tế đã tổng hợp danh sách đăng ký xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Q2/2018, học viên xem danh sách tại đây: xem file
Học viên lưu ý hoàn thành một số nội dung sau hạn cuối 8h00 ngày 11/5/2018 :
1) Những học viên đã gửi email đăng ký trong thời hạn Khoa thông báo nhưng chưa có tên trong danh sách gửi lại file đăng ký cho Khoa
2) Những học viên đã đủ điều kiện ngoại ngữ nhưng trong DS còn ghi chưa đạt liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học (ĐT 3832072 gặp anh Tiên).
3) Học viên hoàn thành học phí còn thiếu, có thể đóng trực tiếp tại phòng tài chính của trường hoặc CK qua Ngân hàng, nếu chuyển khoản qua ngân hàng, HV gửi hóa đơn cho cô Thoa phòng KHTC vào địa chỉ email: thoantk@ntu.edu.vn
Học viên lưu ý hoàn thành đúng thời gian trên, sau đó Khoa sẽ tiến hành phân công GVHD và công bố cho HV