Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q2/2018
30/05/2018 8:48:23 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Q2/2018 dự kiến 21,22/6/2018 (thời gian cụ thể và địa điểm sẽ thông báo sau), học viên làm việc với GVHD và nộp 5 cuốn để
Hình thức và Nội dung bảo vệ: 
- Trình bày bằng Powerpoint với khoảng thời gian 5 phút.
- Nội dung cơ bản gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết và khung phân tích
- Phương pháp nghiên cứu