Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q2/2018
30/05/2018 8:48:27 SA

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ dự kiến vào 03,04/7/2018,  địa điểm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Học viên xem danh sách phân công GVHD tại đây: xem file
 Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 15/6/2018.
Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 29/6 để chuyển tới các thành viên Hội đồng
Hình thức và Nội dung bảo vệ: 
- Trình bày bằng Powerpoint với khoảng thời gian 5 phút.
- Nội dung cơ bản gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết và khung phân tích
- Phương pháp nghiên cứu