Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách kiểm tra điều kiện xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q3/2018
14/09/2018 2:24:26 CH

Khoa Kinh tế đã tổng hợp danh sách đăng ký xét duyệt đề cương LV thạc sĩ Q3/2018, học viên xem danh sách tại đây: xem file
Học viên lưu ý hoàn thành một số nội dung sau hạn cuối 8h00 ngày 18/9/2018 :
1) HV còn nợ NN sẽ không được bảo vệ đề cương. Những học viên đã đủ điều kiện ngoại ngữ nhưng trong DS còn ghi chưa đạt liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học (ĐT 3832072 gặp anh Tiên)-
2) Học viên còn nợ môn Bổ sung kiến thức gặp cô Giang - phòng Đào tạo Sau đại học để đăng ký học trả nợ, HV sẽ được bảo vệ đề cương nhưng khi có kết quả đạt môn BSKT mới được giao đề tài
2) Học viên hoàn thành học phí còn thiếu, có thể đóng trực tiếp tại phòng Tài chính của Trường hoặc CK qua Ngân hàng, nếu chuyển khoản qua ngân hàng, HV gửi hóa đơn cho cô Thoa phòng KHTC vào địa chỉ email: thoantk@ntu.edu.vn
Học viên lưu ý hoàn thành đúng thời gian trên, sau đó Khoa sẽ tiến hành phân công GVHD và công bố cho HV