Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TN (quý 3 - Bổ sung)
03/10/2018 2:55:40 CH

Khoa Kinh tế đã xét TN Quý 3 bổ sung ngày 03/10/2018 SV xem danh sách tại đây: xem file
Sinh viên còn nợ học phí hoàn thành trước ngày 05/10