Chi tiết thông báo
Minimize

Nhận xét, góp ý của Hội đồng xét duyệt đề cương Quý 3/2019
9/3/2019 5:01:26 PM

Anh/chị Học viên xem các ý kiến góp ý của Hội đồng, sau khi hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng,  cập nhật lại tên đề tài đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm (lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in) và nộp lại 1 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối 13/9/2019 để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.
1) Bảng nhận xét của Hội đồng 1  (Xem file) 
2) Bảng nhận xét của Hội đồng 2 (Xem file)