Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q4/2019
12/4/2019 4:30:00 PM


Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ Q4/2019 vào 2 đợt:
1) Đợt 1: 13,14/12/2019 (Xem file) - Phòng cụ thể như sau: Phòng 1: NDN-809, Phòng 2: NDN-806, phòng 3: NDN-707
2) Đợt 2: 20,21/12/2019 (Xem file)
Địa điểm tổ chức Hội đồng: Nhà đa năng - đường Tôn Thất Tùng.