Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách phân công hướng dẫn LV thạc sĩ đợt I năm 2020
5/22/2020 8:04:48 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đợt 1/2020  bao gồm 3 HĐ: Hội đồng 1- ngành QTKD và QLKT, Hội đồng 2 - ngành QTKD dự kiến 12-15/6/2020, Hội đồng 3 - ngành QLKT dự kiến 17-20/7/2020, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 
Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 02/6/2020 đối với HĐ1 và 2, HĐ 3 hạn cuối ngày 01/7/2020 . 
Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file