Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt I Quý 2 năm 2020
6/9/2020 10:53:45 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt I năm 2020 vào ngày 15/6/2020, cụ thể như sau:
Hội đồng 1: Ngành Kinh tế phát triển + Quản lý kinh tế  (xem file), thời gian 15h00 ngày 15/6/2020 tại phòng NDN.401 (tòa nhà 12 tầng đường Tôn Thất Tùng)
Hội đồng 2: Ngành Quản trị kinh doanh (xem file), thời gian 14h00 ngày 15/6/2020 tại phòng NDN.809 (tòa nhà 12 tầng đường Tôn Thất Tùng)
Học viên nộp 5 cuốn đề cương về VP Khoa Kinh tế hạn cuối 14h30 ngày 11/6/2020
Học viên lưu ý chuẩn bị slide để trình bày trước hội đồng