Chi tiết thông báo
Minimize

Kế hoạch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý 2/2020
6/10/2020 3:26:41 PM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Quý 2 năm 2020 cụ thể như sau:
1) Đợt I: ngày 26,27/6/2020 - địa điểm Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang, phòng 1 - tầng 7 (phòng 707), phòng 2 và 3: tầng 8 (phòng 806 và 809). Anh/chị học viên xem lịch tại đây: Xem file
2) Đợt II: ngày 10,11/7/2020 - địa điểm Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang, phòng 1 - tầng 7 (phòng 707), phòng 2 và 3: tầng 8 (phòng 806 và 809). Anh/chị học viên xem lịch tại đây: Xem file