Chi tiết thông báo
Minimize

Nhận xét, góp ý Hội đồng xét duyệt đề cương Q2/2020
6/26/2020 11:07:21 AM

Anh/chị Học viên hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng.  Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm (Đợt I tháng 3/2020) - đối với các trường hợp thay đổi CBHD so với khi đăng ký Khoa s cp nhật sau (lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in). 
Đồng thời nộp lại 1 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối 8h00 ngày 10/7/2020 
để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.
1) Bảng nhận xét của Hội đồng 1 (Xem file)
2) Bảng nhận xét của Hội đồng 2 (Xem file)