Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt II Quý 2 năm 2020
7/6/2020 4:52:31 PM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt II Quý 2 năm 2020 cụ thể như sau:
Thời gian tổ chức Hội đồng: 7h30 ngày 18/7/2020 tại phòng NDN.809 (tòa nhà 12 tầng đường Tôn Thất Tùng)
Học viên nộp 5 cuốn đề cương về VP Khoa Kinh tế hạn cuối 16h30 ngày 13/7/2020.
Học viên lưu ý chuẩn bị slide để trình bày trước hội đồng.