Minimize

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g ngày 1/4

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 17/4

Họp tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức ngày Open day

Phòng họp số 2

Thầy Long

7g30 ngày 18/4

Hội nghị công tác hành chính, văn phòng

Phòng họp số 2

Cô Hà

7g30 ngày 25/4

Họp Nâng cao chất lượng thông tin trên website (lần 2)

Phòng họp số 2

Thầy Ngọc, cô Hà

8g30 ngày 25/4 (dự kiến)

Họp xét Sáng kiến cấp đơn vị (nếu có hồ sơ đăng ký)

Văn phòng Khoa

 

15g30 ngày 25/4

Họp Giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Thầy Tựu

7g ngày 27/4

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng

Nộp bài giảng thứ 2 lên Thư viện số, rà soát Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo.

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

Các b môn

Tiếp tục phối hợp với phòng HTĐN xây dựng Chương trình Hè nhiệt đới cho sinh viên nước ngoài.

 Bộ môn Quản trị du lịch (Cô Vinh chủ trì)

Tổ chức lớp bồi dưỡng "Một số kỹ thuật phân tích định lượng cơ bản trong nghiên cứu quản trị kinh doanh và marketing" - (Khóa 1)

Thầy Tựu chủ trì

Chuẩn bị hợp tác mở khóa đào tạo “Tiếng Nga du lịch”

Thầy Ngọc, thầy Công

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo cấp khoa, Hội nghị Đào tạo Đại học

Cô Vinh, thầy Tựu

Tiếp tục làm việc với các Trường/ Viện/ địa phương trong và ngòai nước về hợp tác trong đào tạo & NCKH.

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

Lịch nghỉ lễ

- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương :  nghỉ 3 ngày từ 19/4 đến 21/4

- Lễ 30/4 và 1/5 :     Khối Hành chính nghỉ 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5), 4/5  làm việc bù.

                                Khối Giảng dạy nghỉ 4 ngày (từ 28/4 đến 1/5), thứ bảy 27/4 vẫn lên lớp bình thường.

Cá nhân, tập thể được đề nghị tuyên dương ở Khoa

Thầy Hoàng Gia Trí Hải và nhóm thầy cô, sinh viên Đoàn TN Khoa thực hiện

Chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở Trung Tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh với chủ đề Mùa xuân cho em”

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               Trưởng Khoa

                                                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Vinh