Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q1/2019
3/18/2019 2:36:22 PM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ Quý 1/2019 vào 2 ngày 23,24/3/2019. Anh/chị học viên xem lịch cụ thể tcủa từng Hội đồng ại đây: Xem file