Chi tiết thông báo
Minimize

Thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương LV thạc sĩ (4/2019)
4/16/2019 11:37:41 AM

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương LV thạc sĩ (4/2019), cụ thể như sau:
Hội đồng 1: 14h00 ngày 22/4/2019 tại phòng học 1 - tầng 3 Thư viện Trường Đại hoc Nha Trang
Hội đồng 2: 7h30 ngày 22/4/2019 tại phòng học 1 - tầng 3 Thư viện Trường Đại hoc Nha Trang
Hội đồng 3: 8h00 ngày 27/4/2019 tại phòng học 1 -  tầng 3 Thư viện Trường Đại hoc Nha Trang
Hội đồng 4: 13h30 ngày 24/4/2019 tại phòng học 1 - tầng 3 Thư viện Trường Đại hoc Nha Trang
Hội đồng 5: 7h30 ngày 27/4/2019 tại phòng học 2 - tầng 3 Thư viện Trường Đại hoc Nha Trang
Anh/chị học viên xem danh sách Hội đồng tại đây (gom 5 sheet): xem file
Học viên nộp 5 cuốn đề cương cho Khoa chậm nhất 8h00 ngày 19/4/2019 đối với các HĐ 1,2,4 và 8h00 ngày 23/4/2019 đối với các HĐ 3,5 để chuyển cho các thành viên Hội đồng.
Học viên chuẩn bị bài báo cáo bằng Powerpoint trình bày khoảng 5 phút, Hội đồng sẽ góp ý khoảng 5 phút.
Sau khi bảo vệ, học viên hoàn chỉnh đề cương theo góp ý của Hội đồng, cập nhật lại tên đề tài mới vào hệ thống và nộp lại 1 cuốn có chữ ký xác nhận của GVHD cho Khoa Kinh tế để trình ra quyết định giao đề tài. Hạn cuối ngày 10/5/2019.
Học viên nộp sau thời hạn trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương sau.