Chi tiết thông báo
Minimize

Nhận xét, góp ý của Hội đồng xét duyệt đề cương đợt 1/2019
4/23/2019 2:34:23 PM

Anh/chị Học viên xem các ý kiến góp ý của Hội đồng, sau khi hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng, chỉnh sửa lại tên đề tài trong phần mềm (vào tài khoản cá nhân như khi đăng ký xét duyệt đề cương, lưu ý không viết tắt, không viết chữ in hoa) và nộp 1 cuốn đề cương có xác nhận của GVHD về Khoa Kinh tế hạn cuối 8h00 ngày 10/5/2019 để Khoa trình nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.
1) Bảng nhận xét của Hội đồng 1  (Xem file) 
2) Bảng nhận xét của Hội đồng 2 (Xem file) 
3) Bảng nhận xét của Hội đồng 3  (Xem file) 
4) Bảng nhận xét của Hội đồng 4  (Xem file) 
5) Bảng nhận xét của Hội đồng 5  (Xem file) 

 PS: Nếu  học viên còn nợ học phí cần hoàn thành trước ngày 10/5/2019