Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q2 năm 2019
5/15/2019 9:25:31 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Q2 năm 2019 vào 2 đợt:
Đợt 1: Ngày 21,22/5/2019 - học viên xem danh sách tại đây : xem file
Đợt 2: Ngày 04,05/6/2019 - học viên xem danh sách tại đây : xem file