Đóng

BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Welcome to

Trade Department
 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
ThongBao
Đóng

SInh hoạt BizTrade Club tháng 08/2016 chủ đề "Summer Spot"
12/07/2016 9:46:31 SA


- Địa điểm: G7 - ĐH Nha Trang
- Thời gian: Tháng 08/2016
- Chủ đề: Summer Spot
- Size: 10 - 15 sinh viên/nhóm