Đóng

BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Welcome to

Trade Department
 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
ThongBao
Đóng

Giấy chứng nhận và bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp (tiếng Việt và tiếng Anh) K54TM
26/08/2016 11:34:59 SA

Gửi các em sv khoá 54TM
Hiện nay văn phòng Khoa đã có Giấy chứng nhận và bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp (tiếng Việt và tiếng Anh). Mỗi sinh viên sẽ nhận 2 bản Giấy chứng nhận tốt nghiệp, 5 bảng điểm tiếng Việt và 5 bảng điểm tiếng Anh. 
Các em khoá 54TM vui lòng liên hệ VP Khoa để nhận
Chúc mừng các em đã tốt nghiệp!
Cheers,
BM Thương mại