ThongBao
Đóng

Sinh hoạt học thuật tháng 10/2015
22/10/2015 11:19:17 CH

Bộ môn Kinh tế học tổ chức sinh hoạt học thuật tháng 10/2015 với chủ đề: Phân tích hiệu quả kinh tế của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát tại Việt Nam.
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Kinh tế học - Tầng 1, Tào nhà Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang
Thời gian: 08h00 ngày 25/10/2015
Người báo cáo: GV. Trương Ngọc Phong
Kính mời quý thầy cô quan tâm tham dự!
Bộ môn Kinh tế học trân trọng thông báo.