MENU
Đóng
Ngành Kinh tế và quản lý Thủy sản
Đóng
Thông Báo
Đóng
BM sẽ tổ chức SHHT BM vào lúc 8h00 sáng thứ 7 ngày 6/12/2014 tại VP. BM Kinh tế thủy sản. Chủ đề SHHT: "Đánh giá tác động của du lịch sinh thái đến bảo tồn đa dạng sinh học và kinh tế cộng đồng địa phương tại khu bảo tồn Vịnh Nha Trang" do  cô Phạm Thị Thanh Thủy báo cáo. Kính mời quý Thầy, Cô quan tâm đến dự